Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

HNPO on akrediteeritud XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“

Autor: harry | Kommentaare: 0

Selle toredas uudisega kaasnevalt on peo korraldajatel osalejatele ka omad ootused. Alljärgnevalt on välja toodud lühendatud kujul olulisemad punktid Laulupeo Sihtasutusega sõlmitud leppest, mis on kõigile osalejatele täitmiseks.

———————

XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ sujuvaks ja turvaliseks korralduseks on vajalikud kokkulepitud ja kehtivad reeglid, mis tagavad peo ühise ja rõõmsa koosloomise.

Osalustingimused laulupeol

Peol osaleja võtab osa kõikidest laulupeo koondproovidest ja kontserdist:

 • kõik peole akrediteeritud kollektiivid peavad osalema kõikides ettenähtud proovides ja Laulupeo kontserdil pühapäeval, 2.juulil;

 • orkestrandid peavad proovis ja kontserdil olema kohal vähemalt 30 minutit enne rivistumise algusaega.

Lauluväljaku kaarealune on esinemislava, kuhu ei tohi jätta maha prügi, joogipudeleid. Esinejate lahkumisel peab jääma lava puhtaks.

Iga osaleja kohustub jälgima oma tervislikku seisundit:

 • vastutab selle eest, et vajalikud isiklikud ravimid on peonädalal endal kaasas;

 • pöördub kõigi tekkivate terviseprobleemide korral esimesel võimalusel abi saamiseks peo meditsiiniteenistuse poole.

XII noorte laulupeol osaleja austab kaaslauljaid, pillimängijaid ja korraldajaid ning aitab igati kaasa kogu peo õnnestumisele.

 

Sisekorraeeskirjad

Laulu- ja tantsupeol osaleja järgib XII noorte laulu-ja tantsupeo sisekorraeeskirju.

Palun tutvu peo sisekorraeeskirjadega SIIN

Igale osalejale eraldatakse turvatunnuseks käepael, mis kinnitatakse randmele;

 • laulupeol osaleja käepael on roheline;

 • kollektiivi dirigent saab lisaks käepaelale kingituseks pitsservaga puidust märk-roseti;

 • laulupeo osalejale käepael tagab:

 • – sissepääsu Lauluväljakule;

 • – tasuta sõiduõiguse Tallinna ühistranspordis ajavahemikul 30.06. – 2.07.2017.

NB! Väljakutele sisenemisel palume tõsta kätt nii, et turvateenistus näeb käepaela. Nii pääseme rutem väljakutele.

Kõigile peole akrediteeritud osalejatele on korraldaja poolt tagatud:

 • toitlustus peonädalal: lõunasöök välisööklas Eesti Näituste alal. Majutuvatele kollektiividele hommikusöök ja õhtusöök majutuskoolimajas;

 • koolimajutus peo nädalal väljastpoolt Tallinna tulevale osalejale (sh osaliselt Harjumaa kollektiividele vastavalt erikokkulepe tingimustele). Majutuskohtadesse pääseb ainult korraldaja poolt väljastatud majutuskaardiga;

 • väljastpoolt Tallinna tuleva osaleja transpordikompensatsioon, mis eraldatakse maakonna kuraatori kaudu;

 • osalevate kollektiivide busside parklaload. Need väljastab ettetellimisel ning kehtestatud korra alusel maakonna kuraator.

Peol osalejad on üks suur pere, kus kõik teineteist toetavad ning vajadusel annavad võimalikest abivajajatest koheselt teada korraldajatele, turvatöötajatele ning meditsiiniteenistusele.

 

Laulupeo 2. eelproov pühapäeval, 23.04.17

Autor: harry | Kommentaare: 0

Pühapäeval, 23. aprillil kell 10:00-15:30 toimub laulupeo 2. eelproov Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5, Tallinn).

HNPO mängijatele, va Avinurme ja Vändra mängijad, on eelproovist osavõtt KOHUSTUSLIK. Selles eelproovis fikseeritakse osavõtjad ning nimekiri jääb aluseks orkestri käepaelade saamiseks laulupeol.

Kui väga mõjuval põhjusel proovist osa võtta siiski ei ole võimalik, tuleks sellest vähemalt kaks päeva varem etteteatada Eda Jürisoole (so hiljemalt reede).

Kohal on vaja olla 9:45, proovi algus kell 10.00. Orienteeruv lõppuaeg on 15:30.

NB! Prooviks vajalikud noodid ja noodipult tuleb igal mängijal ise kaasavõtta. Proovi tehakse kõigi laulupeo puhkpilliorkestrite lugudega (“Laevadele“, “Koduteel“, “Tormakas algus“, “Maksamereliste tants“) ning koondorkestrite lugudega (“Tärkamine“,  ”Süit filmist Supilinna salaselts“).

Koondproovi lõppedes toimub orkestrite kaupa ettemäng, kus igal orkestril tuleb esitada loositult üks puhkpilliorkestri ja üks koondorkestri teos.

 

23. aprilliks on palve teatada Edale, kes ei osale HNPO koosseisus laulupe ronkäigus.

 

HNPO (mobiilne) Kevadkontsert Vändra Gümnaasiumis 2.04.2017

Autor: harry | Kommentaare: 0

(Mobiilne) Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester on külaskäigul Vändras, et koos Vändra Muusikakooli noorte interpreetidega tervitada saabunud kevadet.

Solistidena esinevad:

 • Marii-Eliise Lumijõe (metsasrv)
 • Art-Gregor Vendelin (trompet)
 • Kairi Sosi (metsasarv)
 • Elisabeth Illak (vokaal)

Publikul on võimalik saada kavast laiendustega ülevaade mobiiltelefonide vahendusel. Nuti-seadmete abil saab osaleda peale kontsetri viktoriinil, toimub live-ülekanne HNPO facebooki kodulehele.

Kontserdi kava

 

HNPO laager Vändras 1.-2. aprill

Autor: harry | Kommentaare: 0

Sedakorda HNPO laager toimub väljaspool Harjumaad.
 1. aprillil koguneme Saue Muusikakooli juures, et sealt asuda bussiga teele 9:30 Vändrasse. Proovide algus Vändra Gümnaasiumis kell 12:00.

 2. aprillil kell 14:00 toimub HNPO (mobiilne) Kevadkontsert, kaastegevad Vändra laululapsed.

Laagris toitlustamise eest tasu €15.-  palume kanda HNPO arveldusarvele EE362200221016068132, makse selgitusse märkida “Toitlustamine Vändras + lapse nimi”. Võimalus on tasuda ka kohapeal sularahas.

Toitlustamise ja majutuse korraldamiseks palume HNPO liikmetel kindlasti registreeruda või teatada ka mitteosalemisest hiljemalt 25. märtsiks Doodles http://doodle.com/poll/ypuyd24bn46cphee.

1. aprillil buss Vändrasse liigub marsruudil:

 • 7:30 Loksa
 • 7:50 Kuusalu
 • 8:30 Solaris
 • 9:10 Saue

Enne Sauet bussile tulijatel soovitus teatada Laurile (5164424 sms-ga, kuni 31.03 kell 23.00).

NB!

Vändras madratsid on olemas!

 

Jälgi seda postitust, informatsioon võib täpsustuda!

Postituse viimane uuendus toimus 30.03

 

Kristiina Liivik – HNPO TEGIJA, veebruar 2017

Autor: harry | Kommentaare: 0

 

Kristiina Liivik - Saue Muusikakooli direktor, HNPO ingel (foto autor Lembit Michelsoni)

Kristiina Liivik, MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester juhatuse esimees, orkestri direktor ja mänedžer ühes isikus ja omal moel nähtamatu ingel, kes loob eeldusi ning võimalusi orkestri reaalseks tegevuseks.

Vähesed hoomavad taotluste, lepingute, aruannete, palvekirjade jmt hulka, mis ca 20 HNPO tegevusaasta jooksul on tulnud koostada. Ei möödu ühtegi laagrit, orkestri proovideks kogunemist, kontserti ja orkestri ringreisi, mil Kristiina saaks asju lihtsalt kõrvalt vaadata. Eksivad need, kes arvavad, et orkestri direktor on esindusisik, kes aegajalt kontserdi lõpus tänusõnu ütleb, lastele kommi jagab ja võtab vastu orkestrile antavaid auaadresse, tänukirju või diplomeid. Kristiina töö algab sageli kuid enne orkestri järjekordset kokkusaamist projektide kirjutamise, erinevate kokkulepete sõlmimise, transpordi tellimise ja kes teab veel millega ning lõppeb nädalate pärast peale kogunemist aruannete kirjutamise, kuludokumentide korrastamise ja  kõigi otse kokkuviimisega.

18. veebruaril toimus Sauel pealtnäha tavaline HNPO proovilaager. Kui kõik laabub, siis ongi ju tegemist justkui millegi väga tavalisega. Siiski on tavatu, et samal päeval samas kohas toimuvad paralleelselt Harjumaa Noorte Keelpilliorkestri proovid ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ning selle ettevalmistusorkestri proovid. Ühel hetkel viiakse kõik kokku suurde saali, et harjutada laulupeoks sümfooniaorkestrite repertuaari. Samas toimus hommikupoolikul noorte puhkpillimängijate vabariikliku konkursi puupuhkpillide regionaalne eelvoor. Kõige toimunu korraldusel oli logistikuks Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik. See üks päev on vaid episood tema aastaringist, kus lisaks kooli juhtimisele jätkub ruumi veel iga-aastase noorte jazzmuusikute rahvusvahelise festivali “Visioon” korraldamiseks, impro- ja loovuspäevade kokkupanekuks, kümnete kontsertite korraldmiseks, väiksemateks ja suuremateks projektideks kohaliku muusikaelu elavdamiseks, lisaks muusikahariduse- ja kultuurielu visiooniloojatöö ja sellega kaasnevad arutelud, koosolekud, mõttetalgud jne. Siinne loetelu ei ole kindlasti ammendav, pigem tausta loov, et küsida HNPO 2017 veebruari tegijalt:

 • Kas ja kus on Sinu tööalased unistuste piirid?

HNPO on nii loominguline kooslus. Koosseis on alati muutumises ,  arengus ja täienemises. See hoiab meele, ideed ja soovid erksamana. Ei saa jääda uniseks ja endaga rahuleolevaks. Vaadates inimesi, noori ümber, paned tähele muutusi noorte soove ja elus asju, mis on päriselt. See toob maa peale ja paneb tegutsema. Muusika on ammendamatu varandus, kus on ruumi kõigile. HNPO on imeline maailm, kus on ruumi kõigile koostööks. Koostöös ilmub imelisi asju mida isegi ette ei kujuta. Saue Muusikakoolis on tänu paljude inimeste meie ümber alati huvitav ja lõbus. Seega piire ei ole olemas!

 • Milline võiks olla lühidalt kirjeldatuna Sinu unelmate HNPO?

Unelmate HNPO on kõikide Harjumaa tublide orkestrijuhtide, noorte muusikute ja orkestrite ühisprojekt. Õpilane võiks ikka käia musitseerimas ka peale muusikakooli lõpetamist, nt luuakse vilistlaste HNPO. Uues suures Saue vallas koostöös uute juhtdega luuakse juurde uusi harjutusruume ja majutuskohti,  kus saab rõõmsalt pidada laagreid ja anda kontserte, korraldadada festivale ehk orkestrite või muusikute paradiis. Harjumaa parimad noored konkursside võitjad saaksid soleerida koos meie orkestritega kontsertidel. Soovin, et HNPO jätakaks tegevust ja saaksime liikuda ümber maakera, anda kontserte,  tutvuda uute maade ja kultuuridega!

 

Jaanuari persoon – Olev Roosa

Autor: harry | Kommentaare: 0

Olev Roosa

Olev Roosa, Kose Muusikakooli puhkpilliõpetaja ja dirigent

Olev Roosat, Kose Muusikakooli puhkpilliõpetajat ja puhkpilliorkestri dirigenti, võib nimetada põhjendatult –  HNPO TEGIJA, jaanuar 2017.

3.-5. jaanuarini toimus Kosel orkestri talvelaager ja menukas kontsert “#DIGI_T@NGEL”. Laagri korraldamise põhiraskus lasus Olevi õlgadel, lisaks pillimängule tuleb lapsed ju toita, kusagil peab saama magada, ka laste vaba aja sisustamisele tuleb korraldajal mõelda. Kose kontserdi repertuaar eeldas ulatuslikku laululaste kaasamist. See ei oleks olnud mõeldav ilma Olevi korraldamiseta. Laagris õpitav ei piirdunud vaid kontserdikavaga.  Selle kokkusaamise jooksul tuli korralikult selgeks õppida laulupeo repertuaarist Riivo Jõgi “Koduteel”, et see juba 1. puhkpilliorkestrite piirkondlikus koondproovis laulupeodirigentidest komisjonile eraldi ette mängida. Õnnestunud ettemängul oli HNPO dirigendipuldis Olev Roosa. Nimetatud asjaolud ongi põhjuseks, et siin esitada Olevile mõned küsimused.

Kuidas oled rahul sel korral laulupeo puhkpilliorkestrite repertuaariga? Mis meeldib, mis võiks olla teisiti?

Teosed on eripalgelised ja seetõttu on neid võimalik huvitavalt lahti mõtestada. Ka orkestratsioonid on muutunud mängijasõbralikumaks võrreldes varasemate lastelaulupidudega. Füüsiliselt kõige raskem lugu on võib olla „Tormakas algus“, kuid eeliseks see, et seda mõnusalt rütmikat lugu on juba varem õpitud ja mitmel pool orkestriga ette kantud. Mõne noore mängija oskuste vajakajäämisi, kes füüsiliselt ja noodilugemise vilumuselt ei ole veel võimelised pilli käsitlema vastavalt teose iseloomu vajadustele, katavad kokkumängides kasutuselolevad löökpillid. Koosmäng arendab  üksteise toel rütmitunnet ja noodilugemist. Arvan, et meie noored puhkpillimuusika heliloojad on õigel teel.

Kuidas oled ise rahul HNPO ettemänguga?

Esmalt, koosmängu orkestris oleme harjutanud kõik üheskoos tunnustatud pedagooge kaasates, repertuaar on enamjaolt valitud kaalutletult, vastavalt vanusele mõlemas orkestrikoosseisus.

Kui ettemängust rääkida, siis nüüd juba üpris selgeks õpitud teos on laagerdumise faasis, et ajas veel paremaks muutuda.  Arvan, et teose romantiline keskosa võiks veelgi kandvam ja väljapeetum-mõtisklevam olla piltlikustades näiteks Arno ja Teele koduteed Paunvere radadel. Püüan seda järgmisel võimalusel vastavalt kujundada. „Koduteel“ lõpus tuleb veel kindlamalt jagada rõõmu koju jõudmisest.  Tänu ettemängust tehtud videosalvestusele oleme facebookis järelkuulatavad-vaadatavad, seda ongi hea kasutada analüüsitava materjalina oma versiooniga edasi töötades.

Kas koondproovis “Koduteel” Berdi kontseptsioon kattus sinu taotlustega, oli midagi uut või õpetlikku?

Minu jaoks toimus teoste kontseptsiooni teatav täpsustumine koondproovis enne ettemängu. Laulupeo dirigendi eesmärgiks ongi ju siduda koondproovides kõigi orkestrite esituses teos terviklikuks ja kuulajale-vaatajale nauditavaks. Arvan, et Bertki veel kujundab enda jaoks selgust kontseptsiooni detailides. Usutavasti kuuleme viimistlevaid mõtteid veel peaproovis, parim sooritus võiks kõlada laulupeol.

Mõtteid Kosel toimunud HNPO kontserdist.

Mul on heameel, et HNPO ajaloo kõige innovatiivsem kontsert ja ka Kose vallas järgnevaid üritusi inspireeriv üritus toimus just nimelt Kose Kultuurikeskuses ning seda eeskätt tänu teie sädelevatele ideedele, Harry ja Kristiina.

HNPO ettemängu video on järelvaadatav HNPO facebookis: https://www.facebook.com/Harjumaa-Noorte-Puhkpilliorkester-ehk-HNPO-1592963554345030/

 

Laupäeval, 18. veebruaril HNPO proov Sauel

Autor: harry | Kommentaare: 0

Kogunemine 13:00 Saue Muusikakooli stuudios. 

Proov toimub 3 osas:

1. 13:30-14:30 laulupeo ühendorkestri lood “Supilinna salaselts” ja “Tärkamine” puhkpillidega erald (HNPO+HNPO noored+Saue MK puhkpilliorkester).

2. 15:00-16:15 ühendorkestri lood kokkumänguks (gümnaasiumi aulas koos Harjumaa Noorte Keelpilliorkestriga)

3. 16:30-19:00 HNPO suve kava

(3.1) 16:30-18:00 HNPO noored (eraldi proov)

Palun kõigil registreeruda http://doodle.com/poll/fafmhb8fm7xthkrt

Kaasa PILL, PULT, NOODID, VAHETUSJALATSID JA VÕILEIB.

Kose Teataja (detsember 2016)

Autor: harry | Kommentaare: 0

Artikkel HNPO kontserdi tutvustamiseks 05.01.2017.

Kose Teataja dets. 2016 (lk5)http://test.kose.ee/leht/dets16.PDF

#DIGI_T@NGEL

Autor: harry | Kommentaare: 0

Kose Kultuurikeskuses, 05.jaanuaril kell 18:00, asub Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) reaal- ja digimaailma kokkupuute piire kompama.

Eesti peab ennast eesrindlikuks digi-riigiks. Interneti olemasolu on muutunud üheks “inimõiguseks”, mille kasutamise piiramine on muutunud lastele karistuseks. Miks? Probleemiks on see, et pahatihti kiputakse internetiavarustes ringi kolades kaotama orientiirid ja ajataju. Ikka ja jälle jäädakse lõksu mõne mängu külge, unustatakse end vaatama youtubereid, kipub kaduma kontakt reaalse maailmaga. Kontserdil #DIGI_T@NGEL proovimegi leida kompromisse reaal- ja virtuaalmaailma vahel. Erinevalt tavalisest kontserdist, ei palu me mobiiltelefone ja nutiseadmeid välja lülitada. Vastupidi, neid vidinaid oskuslikult  kasutades, on võimalik saada kontserdi lõppedes isegi väikene auhind. Kontserdi jooksul toimub üle veebi viktoriin, veebis on ka kontserdi kava ja esinejate tutvustused. Kontserdi jooksul saavad kuulajad anda esinejatele tagasisidet laikide ja kommentaaridega. Tahaks loota, et mõned siin väljapakutud  digivahendid ja IT-lahendused, leiavad lähitulevikus ka laiemat kasutamist.

Kontserdile tulija võiks enne kontserti laadida mobiiliseadmete akud, soovitatav on nutiseadmetesse eelnevalt laadida mõni  ruutkoodi (QR-koodi) lugeja. Tasuta programmide leidmiseks guugelda “free QR reader” ja leia endale meelepärane äpp allalaadimiseks. Selle töökorras olekut saad testida juuresoleva ruutkoodi abil.

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) on projektorkester, mis koguneb aastas ca 10 korda selleks, et pakkuda noortele puhk- ja löökpillimängijatele täiendavat koosmänguvõimalust erinevate dirigentide juhendamisel. Lisaks Harjumaa noortele on täna kaasa löömas mitmeid noori Vändrast ja ka Avinurmest. Oluline hulk mängijaid õpib pillimängu Lasnamäe Muusikakoolis.

HNPO ettevalmistusorkester tegutseb Sirly Illak-Oluvere juhendamisel. Siin saadakse esimene tõsisem koosmängimise kogemus, et juba paari hooaja möödudes võtta sisse koht põhikoosseisus.

Kose Muusikakooli esindavad Kristo Varul, Karl Andreas Mätlik, Martin Malk ja muidugi HNPO algusaastatest kaasalöönud dirigent Olev Roosa.

Villu Valdmaa (1964) on vabakutseline laulja ja lastelaulude looja. Peale Tallinna Konservatooriumi lõpetamist (1991) töötas ta RAT Estonias. Ta on osalenud ka sellistes muusikalistes üksustes nagu „Tomibänd“, „Kavaler” ja „Rodeo“.

Villu Valdmaale taustalauljateks on Kose Muusikakooli  laululapsed,  keda juhendab Maarika Raja.

HNPO dirigendid:

Olev Roosa
Lauri Metus
Jüri Schleifman
Kalev Saar
Sirly Illak-Oluvere

Orkestri direktor Kristiina Liivik

Vahelugemised ja digi-tangel – HNPO kunstiline juht Harry Illak

HNPO tänab: Kose Muusikakool, Kose Lions Klubi, Kose Kultuurikeskus, Kose Vallavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp, kohvik “Ehe”.

HNPO pilliparki on täiendatud EV 100 projekti “Igal lapsel oma pill” toel.

Kose Kultuurikeskuse fuajees ja kontserdisaalis on Kose Kunstikooli eelkooli, algklasside, tarbekunsti ning Kose Gümnaasiumi 4b klassi ühisnäitus “Valge” (juhendajad Margit Mikk, Tiia Rodi ja Kristi Arusoo).

 

 

26.11.2016 laager Sauel

Autor: harry | Kommentaare: 0

Prooviks repertuaar:
 • Sirly – “How to Train Your Dragon”
 • Harry – “The Entertainer”
 • Jüri – “Star Trek” ja “Chicken” (J.Pastorius)
 • Olev – “Jingle-Bell Rock”
 • Lauri – “Just A Gigolo”
 • Kalev – Florentiener March
Täiendavalt Villu Valdmaa laulusaated:
 • “Miks” – muusika Villu Valdmaa, sõnad Kalle Muuli, seade Toomas Peterson
 • “Mõhu ja Tölpa tango” – muusika Villu Valdmaa, sõnad Leelo Tungal, seade Kaido Otsing
 • “Kummitava kuulutaja laul vanast Tallinnast” – muusika Villu Valdmaa, sõnad Leelo Tungal, seade Tanel Aavakivi
 • “Tingel tangel” – muusika Vello Lippand, sõnad Heljo Mänd, seade Genialistide järgi Toomas Peterson
 • “Boni laul” operetist “Silva” - Emmerich (Imre) Kálmán, orkestratsioon Johannes (Bert) Langeler
Ajakava:

10:30 – 10:45 kogunemine
10:45 – 11:00 orkestri lahtimäng (Harry)
11:00 – 11:45 – Sirly
11:45 – 12:30 – Kalev
12:30 – 12:45 Paus
12:45 – 13:30 – Lauri
13:30 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:00 – Olev
15:00 – 15:45 – Jüri
15:45 – 16:00 Paus
16:00 – 16:45 – Harry

Eelmised postitused