Persona « Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

Kristiina Liivik – HNPO TEGIJA, veebruar 2017

Autor: harry | Kommentaare: 0

 

Kristiina Liivik - Saue Muusikakooli direktor, HNPO ingel (foto autor Lembit Michelsoni)

Kristiina Liivik, MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester juhatuse esimees, orkestri direktor ja mänedžer ühes isikus ja omal moel nähtamatu ingel, kes loob eeldusi ning võimalusi orkestri reaalseks tegevuseks.

Vähesed hoomavad taotluste, lepingute, aruannete, palvekirjade jmt hulka, mis ca 20 HNPO tegevusaasta jooksul on tulnud koostada. Ei möödu ühtegi laagrit, orkestri proovideks kogunemist, kontserti ja orkestri ringreisi, mil Kristiina saaks asju lihtsalt kõrvalt vaadata. Eksivad need, kes arvavad, et orkestri direktor on esindusisik, kes aegajalt kontserdi lõpus tänusõnu ütleb, lastele kommi jagab ja võtab vastu orkestrile antavaid auaadresse, tänukirju või diplomeid. Kristiina töö algab sageli kuid enne orkestri järjekordset kokkusaamist projektide kirjutamise, erinevate kokkulepete sõlmimise, transpordi tellimise ja kes teab veel millega ning lõppeb nädalate pärast peale kogunemist aruannete kirjutamise, kuludokumentide korrastamise ja  kõigi otse kokkuviimisega.

18. veebruaril toimus Sauel pealtnäha tavaline HNPO proovilaager. Kui kõik laabub, siis ongi ju tegemist justkui millegi väga tavalisega. Siiski on tavatu, et samal päeval samas kohas toimuvad paralleelselt Harjumaa Noorte Keelpilliorkestri proovid ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ning selle ettevalmistusorkestri proovid. Ühel hetkel viiakse kõik kokku suurde saali, et harjutada laulupeoks sümfooniaorkestrite repertuaari. Samas toimus hommikupoolikul noorte puhkpillimängijate vabariikliku konkursi puupuhkpillide regionaalne eelvoor. Kõige toimunu korraldusel oli logistikuks Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik. See üks päev on vaid episood tema aastaringist, kus lisaks kooli juhtimisele jätkub ruumi veel iga-aastase noorte jazzmuusikute rahvusvahelise festivali “Visioon” korraldamiseks, impro- ja loovuspäevade kokkupanekuks, kümnete kontsertite korraldmiseks, väiksemateks ja suuremateks projektideks kohaliku muusikaelu elavdamiseks, lisaks muusikahariduse- ja kultuurielu visiooniloojatöö ja sellega kaasnevad arutelud, koosolekud, mõttetalgud jne. Siinne loetelu ei ole kindlasti ammendav, pigem tausta loov, et küsida HNPO 2017 veebruari tegijalt:

  • Kas ja kus on Sinu tööalased unistuste piirid?

HNPO on nii loominguline kooslus. Koosseis on alati muutumises ,  arengus ja täienemises. See hoiab meele, ideed ja soovid erksamana. Ei saa jääda uniseks ja endaga rahuleolevaks. Vaadates inimesi, noori ümber, paned tähele muutusi noorte soove ja elus asju, mis on päriselt. See toob maa peale ja paneb tegutsema. Muusika on ammendamatu varandus, kus on ruumi kõigile. HNPO on imeline maailm, kus on ruumi kõigile koostööks. Koostöös ilmub imelisi asju mida isegi ette ei kujuta. Saue Muusikakoolis on tänu paljude inimeste meie ümber alati huvitav ja lõbus. Seega piire ei ole olemas!

  • Milline võiks olla lühidalt kirjeldatuna Sinu unelmate HNPO?

Unelmate HNPO on kõikide Harjumaa tublide orkestrijuhtide, noorte muusikute ja orkestrite ühisprojekt. Õpilane võiks ikka käia musitseerimas ka peale muusikakooli lõpetamist, nt luuakse vilistlaste HNPO. Uues suures Saue vallas koostöös uute juhtdega luuakse juurde uusi harjutusruume ja majutuskohti,  kus saab rõõmsalt pidada laagreid ja anda kontserte, korraldadada festivale ehk orkestrite või muusikute paradiis. Harjumaa parimad noored konkursside võitjad saaksid soleerida koos meie orkestritega kontsertidel. Soovin, et HNPO jätakaks tegevust ja saaksime liikuda ümber maakera, anda kontserte,  tutvuda uute maade ja kultuuridega!

 

Jaanuari persoon – Olev Roosa

Autor: harry | Kommentaare: 0

Olev Roosa

Olev Roosa, Kose Muusikakooli puhkpilliõpetaja ja dirigent

Olev Roosat, Kose Muusikakooli puhkpilliõpetajat ja puhkpilliorkestri dirigenti, võib nimetada põhjendatult –  HNPO TEGIJA, jaanuar 2017.

3.-5. jaanuarini toimus Kosel orkestri talvelaager ja menukas kontsert “#DIGI_T@NGEL”. Laagri korraldamise põhiraskus lasus Olevi õlgadel, lisaks pillimängule tuleb lapsed ju toita, kusagil peab saama magada, ka laste vaba aja sisustamisele tuleb korraldajal mõelda. Kose kontserdi repertuaar eeldas ulatuslikku laululaste kaasamist. See ei oleks olnud mõeldav ilma Olevi korraldamiseta. Laagris õpitav ei piirdunud vaid kontserdikavaga.  Selle kokkusaamise jooksul tuli korralikult selgeks õppida laulupeo repertuaarist Riivo Jõgi “Koduteel”, et see juba 1. puhkpilliorkestrite piirkondlikus koondproovis laulupeodirigentidest komisjonile eraldi ette mängida. Õnnestunud ettemängul oli HNPO dirigendipuldis Olev Roosa. Nimetatud asjaolud ongi põhjuseks, et siin esitada Olevile mõned küsimused.

Kuidas oled rahul sel korral laulupeo puhkpilliorkestrite repertuaariga? Mis meeldib, mis võiks olla teisiti?

Teosed on eripalgelised ja seetõttu on neid võimalik huvitavalt lahti mõtestada. Ka orkestratsioonid on muutunud mängijasõbralikumaks võrreldes varasemate lastelaulupidudega. Füüsiliselt kõige raskem lugu on võib olla „Tormakas algus“, kuid eeliseks see, et seda mõnusalt rütmikat lugu on juba varem õpitud ja mitmel pool orkestriga ette kantud. Mõne noore mängija oskuste vajakajäämisi, kes füüsiliselt ja noodilugemise vilumuselt ei ole veel võimelised pilli käsitlema vastavalt teose iseloomu vajadustele, katavad kokkumängides kasutuselolevad löökpillid. Koosmäng arendab  üksteise toel rütmitunnet ja noodilugemist. Arvan, et meie noored puhkpillimuusika heliloojad on õigel teel.

Kuidas oled ise rahul HNPO ettemänguga?

Esmalt, koosmängu orkestris oleme harjutanud kõik üheskoos tunnustatud pedagooge kaasates, repertuaar on enamjaolt valitud kaalutletult, vastavalt vanusele mõlemas orkestrikoosseisus.

Kui ettemängust rääkida, siis nüüd juba üpris selgeks õpitud teos on laagerdumise faasis, et ajas veel paremaks muutuda.  Arvan, et teose romantiline keskosa võiks veelgi kandvam ja väljapeetum-mõtisklevam olla piltlikustades näiteks Arno ja Teele koduteed Paunvere radadel. Püüan seda järgmisel võimalusel vastavalt kujundada. „Koduteel“ lõpus tuleb veel kindlamalt jagada rõõmu koju jõudmisest.  Tänu ettemängust tehtud videosalvestusele oleme facebookis järelkuulatavad-vaadatavad, seda ongi hea kasutada analüüsitava materjalina oma versiooniga edasi töötades.

Kas koondproovis “Koduteel” Berdi kontseptsioon kattus sinu taotlustega, oli midagi uut või õpetlikku?

Minu jaoks toimus teoste kontseptsiooni teatav täpsustumine koondproovis enne ettemängu. Laulupeo dirigendi eesmärgiks ongi ju siduda koondproovides kõigi orkestrite esituses teos terviklikuks ja kuulajale-vaatajale nauditavaks. Arvan, et Bertki veel kujundab enda jaoks selgust kontseptsiooni detailides. Usutavasti kuuleme viimistlevaid mõtteid veel peaproovis, parim sooritus võiks kõlada laulupeol.

Mõtteid Kosel toimunud HNPO kontserdist.

Mul on heameel, et HNPO ajaloo kõige innovatiivsem kontsert ja ka Kose vallas järgnevaid üritusi inspireeriv üritus toimus just nimelt Kose Kultuurikeskuses ning seda eeskätt tänu teie sädelevatele ideedele, Harry ja Kristiina.

HNPO ettemängu video on järelvaadatav HNPO facebookis: https://www.facebook.com/Harjumaa-Noorte-Puhkpilliorkester-ehk-HNPO-1592963554345030/

 

 

Toetajad