Meist « Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

Meist

Mis on HNPO?

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) on projektorkester, kes kutsub kokku Harjumaa muusikakoolide puhkpilliõpilasi mängima muusikalisi lugusid. HNPO liikmeteks on puhkpilliõpilased Harjumaa muusikakoolidest: Nissi, Aruküla, Saue, Kehra, Loksa, Kose, Viimsi, Turba ja Kuusalu. Orkestris on ka palju liikmeid, kes on oma muusikakooliõpingud ära lõpetanud ning on siiani truud pillipuhujad orkestris.

Kõige paremini on orkestri olemust kirjeldanud Harry Illak: Tekkelugu võib käsitleda näitena, kui räägime juhuste ja kokkusattumuste osast millegi olulise sündimisel.

Mis muud kui juhus viis kokku hulga inimesi, kes oma vabast tahtest asusid projekti korras korraldama eri paigus pilli õppivate laste koondamist ühte orkestrisse. Esmalt pillimängimist motiveeriva vaba aja sisustamise vormilt järk-järgult süsteemsema ja sihipärasema organiseeritud musitseerimise juurde jõudmine on olnud pikk ja küllaltki looklev tee. Esimeste aastate toimetamisi ja tegemisi juhtis „sisetunne”, mille ajendil otsiti võimalusi kokku tulla. Õnneks langes Mare Russaku, Kalev Saare, Ott Kase jt initsiatiivil külvatud seeme soodsasse kasvupinda.

Ülimõnus ja põnevalt organiseeritud laagrikorraldus viis selleni, et lapsed laagri lõppedes küsisid, millal saab toimuma järgmine kokkusaamine, kus taas koos pilli mängitakse. Au ja kiitus siinjuures inimestele, kes taolist õitsele puhkenud õhustikku ei lasknud ära närtsida. Oma nappi vaba aega ohverdades asusid pilliõpetajad ikka ja jälle organiseerima koolivaheaegadel orkestrilaagreid. Kuni see muutus endastmõistetavaks ettevõtmiseks noortele puhkpillimängijatele Kuusalust, Arukülast, Kehrast, Koselt, Sauelt, Turbast, Nissist jm.

Mööda Harjumaad ringi rännates harjuti koos ületama raskusi ja tundma rõõmu kordaminekutest. Õpiti vajadusel ise toime tulema erinevate olmeprobleemidega. Laste seisukohalt toimus ühelt poolt suur iseseisvumine – nad pidid ju mitu päeva ise hakkama saama! Samas kujunes välja tänaseni kestev võimas ühtekuuluvustunne. „Meie“ tähendab kõiki orkestriliikmeid, paikkondlik kokkukuuluvus ilmneb vaid laagritesse tulemisel ja taas koju minemisel. Sageli vägagi spartalikud olud on õpetanud ühiselt otsima ja leidma parimaid lahendusi. Sama ühise nimetaja alla on kuulunud ka õpetajad ja dirigendid.”

Liikmed – kes need on?

HNPO liikmeteks on puhkpilliõpilased Harjumaa muusikakoolidest: Nissi, Aruküla, Saue, Kehra, Loksa, Kose, Viimsi, Turba ja Kuusalu. Orkestris on palju liikmeid, kes on oma muusikakooliõpingud ära lõpetanud ning on siiani truud pillipuhujad orkestris.

HNPO on mittetulundusühing, mida juhib juhtkond. Juhatusse kuuluvad muusikakoolide puhkpilliõpetajad, dirigendid ja orkestrivanem. Kõigi eesmärgiks on juhtida, arendada ja planeerida HNPO tegevust. Juhatuse esimees on Kristiina Liivik, Saue Muusikakooli direktriss. HNPO juhatus koosneb kogenud dirigentidest, kes teavad orkestri põhilisi nõudmisi.

Motivatsioon – miks käiakse koos?

HNPO tõesti käib harva koos ning küsimusele „Miks Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester koos käib?“ on raske vastata. Kui küsida seda noorte puhkpillimängijate käest, siis vastuseid oleks mitmeid – „orkestri seltskond on tore”; „dirigent Harry Illak on põnev interpreet”; „tahan pilli osata rohkem kui praegu”; „mängime põnevaid lugusid; leidus aega ja ei viitsi muud teha”; „asukoht soodne” jne. Ühest vastust ei saakski siinkohal anda, kuna motivaatoriteks on mitmeid faktoreid. Kuid siiski võib arvata, et üheks kõige enam pakutavaks vastuseks on see – saab igal aastal kuhugi reisitud. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri üheks põhilisemaks eesmärgiks on igal aastal kord korraldada hooaja lõpureis välisriiki. Siiani on käidud : Gotland, Taani, Ungari, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Läti, Leedu ja Island. Tõesti, noor orkester nagu seda on HNPO, on palju reisinud ning osalenud mitmetel festivalidel.

Tulemused – mida on saavutatud?

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester on osalenud konkurssidel :

  • 2002. a. I kategooria H. Orussaare konkursil, Grand Prix, I koht.
  • 2003. a. „Aasta orkestri preemia”
  • 2005. a. Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite konkurss, Grand Prix, I koht.

Osalenud festivalidel :

  • 1997. a. Musse Combo (Gotland, Rootsi)
  • 2002. a. Szombathely (Ungari)
  • 2003. a. Malgrat de Mar (Hispaania)
  • 2004. a. Confolens (Prantsusmaa)

Üks väga lugupeetav instrumentalist Bert Langeler Hollandist on imestusega öelnud: „ Nii noor orkester ja käinud mitmetel reisidel – see on väga õnnelik orkester!”. Tõsi, kui arvestada seda fakti, et Eesti iseseisvus mitte väga palju aega tagasi ning igasugust väljareisimist ei saanud lubada rahakoti kõhnuse pärast. Tõesti, orkester on õnnelik.

Ei saa nimetamata jätta ka esinemisi laulupidudel. Nimelt HNPO on truu osaleja olnud kõigil üld- ja noorte laulupidudel alates aastast 1996. Orkester on esinenud ka Harjumaa laulupidudel.

Üldiselt võiks öelda, et orkester elab edasi just nii kaua, kui on tahtmist sellega tegeleda. Seda seetõttu, et motivatsiooniks on pigem meeldiv seltskond, head dirigendid ja reisimise võimalus.


 

Toetajad