Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

HNPO laager Vändras 1.-2. aprill

Autor: harry | Kommentaare: 0

Sedakorda HNPO laager toimub väljaspool Harjumaad.
 1. aprillil koguneme Saue Muusikakooli juures, et sealt asuda bussiga teele 9:30 Vändrasse. Proovide algus Vändra Gümnaasiumis kell 12:00.

 2. aprillil kell 14:00 toimub HNPO (mobiilne) Kevadkontsert, kaastegevad Vändra laululapsed.

Laagris toitlustamise eest tasu €15.-  palume kanda HNPO arveldusarvele EE362200221016068132, makse selgitusse märkida “Toitlustamine Vändras + lapse nimi”. Võimalus on tasuda ka kohapeal sularahas.

Toitlustamise ja majutuse korraldamiseks palume HNPO liikmetel kindlasti registreeruda või teatada ka mitteosalemisest hiljemalt 25. märtsiks Doodles http://doodle.com/poll/ypuyd24bn46cphee.

1. aprillil buss Vändrasse liigub marsruudil:

 • 7:30 Loksa
 • 7:50 Kuusalu
 • 8:30 Solaris
 • 9:10 Saue

Enne Sauet bussile tulijatel soovitus teatada Laurile (5164424 sms-ga, kuni 31.03 kell 23.00).

NB!

Vändras madratsid on olemas!

 

Jälgi seda postitust, informatsioon võib täpsustuda!

Postituse viimane uuendus toimus 30.03

 

Kristiina Liivik – HNPO TEGIJA, veebruar 2017

Autor: harry | Kommentaare: 0

 

Kristiina Liivik - Saue Muusikakooli direktor, HNPO ingel (foto autor Lembit Michelsoni)

Kristiina Liivik, MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester juhatuse esimees, orkestri direktor ja mänedžer ühes isikus ja omal moel nähtamatu ingel, kes loob eeldusi ning võimalusi orkestri reaalseks tegevuseks.

Vähesed hoomavad taotluste, lepingute, aruannete, palvekirjade jmt hulka, mis ca 20 HNPO tegevusaasta jooksul on tulnud koostada. Ei möödu ühtegi laagrit, orkestri proovideks kogunemist, kontserti ja orkestri ringreisi, mil Kristiina saaks asju lihtsalt kõrvalt vaadata. Eksivad need, kes arvavad, et orkestri direktor on esindusisik, kes aegajalt kontserdi lõpus tänusõnu ütleb, lastele kommi jagab ja võtab vastu orkestrile antavaid auaadresse, tänukirju või diplomeid. Kristiina töö algab sageli kuid enne orkestri järjekordset kokkusaamist projektide kirjutamise, erinevate kokkulepete sõlmimise, transpordi tellimise ja kes teab veel millega ning lõppeb nädalate pärast peale kogunemist aruannete kirjutamise, kuludokumentide korrastamise ja  kõigi otse kokkuviimisega.

18. veebruaril toimus Sauel pealtnäha tavaline HNPO proovilaager. Kui kõik laabub, siis ongi ju tegemist justkui millegi väga tavalisega. Siiski on tavatu, et samal päeval samas kohas toimuvad paralleelselt Harjumaa Noorte Keelpilliorkestri proovid ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ning selle ettevalmistusorkestri proovid. Ühel hetkel viiakse kõik kokku suurde saali, et harjutada laulupeoks sümfooniaorkestrite repertuaari. Samas toimus hommikupoolikul noorte puhkpillimängijate vabariikliku konkursi puupuhkpillide regionaalne eelvoor. Kõige toimunu korraldusel oli logistikuks Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik. See üks päev on vaid episood tema aastaringist, kus lisaks kooli juhtimisele jätkub ruumi veel iga-aastase noorte jazzmuusikute rahvusvahelise festivali “Visioon” korraldamiseks, impro- ja loovuspäevade kokkupanekuks, kümnete kontsertite korraldmiseks, väiksemateks ja suuremateks projektideks kohaliku muusikaelu elavdamiseks, lisaks muusikahariduse- ja kultuurielu visiooniloojatöö ja sellega kaasnevad arutelud, koosolekud, mõttetalgud jne. Siinne loetelu ei ole kindlasti ammendav, pigem tausta loov, et küsida HNPO 2017 veebruari tegijalt:

 • Kas ja kus on Sinu tööalased unistuste piirid?

HNPO on nii loominguline kooslus. Koosseis on alati muutumises ,  arengus ja täienemises. See hoiab meele, ideed ja soovid erksamana. Ei saa jääda uniseks ja endaga rahuleolevaks. Vaadates inimesi, noori ümber, paned tähele muutusi noorte soove ja elus asju, mis on päriselt. See toob maa peale ja paneb tegutsema. Muusika on ammendamatu varandus, kus on ruumi kõigile. HNPO on imeline maailm, kus on ruumi kõigile koostööks. Koostöös ilmub imelisi asju mida isegi ette ei kujuta. Saue Muusikakoolis on tänu paljude inimeste meie ümber alati huvitav ja lõbus. Seega piire ei ole olemas!

 • Milline võiks olla lühidalt kirjeldatuna Sinu unelmate HNPO?

Unelmate HNPO on kõikide Harjumaa tublide orkestrijuhtide, noorte muusikute ja orkestrite ühisprojekt. Õpilane võiks ikka käia musitseerimas ka peale muusikakooli lõpetamist, nt luuakse vilistlaste HNPO. Uues suures Saue vallas koostöös uute juhtdega luuakse juurde uusi harjutusruume ja majutuskohti,  kus saab rõõmsalt pidada laagreid ja anda kontserte, korraldadada festivale ehk orkestrite või muusikute paradiis. Harjumaa parimad noored konkursside võitjad saaksid soleerida koos meie orkestritega kontsertidel. Soovin, et HNPO jätakaks tegevust ja saaksime liikuda ümber maakera, anda kontserte,  tutvuda uute maade ja kultuuridega!

 

Jaanuari persoon – Olev Roosa

Autor: harry | Kommentaare: 0

Olev Roosa

Olev Roosa, Kose Muusikakooli puhkpilliõpetaja ja dirigent

Olev Roosat, Kose Muusikakooli puhkpilliõpetajat ja puhkpilliorkestri dirigenti, võib nimetada põhjendatult –  HNPO TEGIJA, jaanuar 2017.

3.-5. jaanuarini toimus Kosel orkestri talvelaager ja menukas kontsert “#DIGI_T@NGEL”. Laagri korraldamise põhiraskus lasus Olevi õlgadel, lisaks pillimängule tuleb lapsed ju toita, kusagil peab saama magada, ka laste vaba aja sisustamisele tuleb korraldajal mõelda. Kose kontserdi repertuaar eeldas ulatuslikku laululaste kaasamist. See ei oleks olnud mõeldav ilma Olevi korraldamiseta. Laagris õpitav ei piirdunud vaid kontserdikavaga.  Selle kokkusaamise jooksul tuli korralikult selgeks õppida laulupeo repertuaarist Riivo Jõgi “Koduteel”, et see juba 1. puhkpilliorkestrite piirkondlikus koondproovis laulupeodirigentidest komisjonile eraldi ette mängida. Õnnestunud ettemängul oli HNPO dirigendipuldis Olev Roosa. Nimetatud asjaolud ongi põhjuseks, et siin esitada Olevile mõned küsimused.

Kuidas oled rahul sel korral laulupeo puhkpilliorkestrite repertuaariga? Mis meeldib, mis võiks olla teisiti?

Teosed on eripalgelised ja seetõttu on neid võimalik huvitavalt lahti mõtestada. Ka orkestratsioonid on muutunud mängijasõbralikumaks võrreldes varasemate lastelaulupidudega. Füüsiliselt kõige raskem lugu on võib olla „Tormakas algus“, kuid eeliseks see, et seda mõnusalt rütmikat lugu on juba varem õpitud ja mitmel pool orkestriga ette kantud. Mõne noore mängija oskuste vajakajäämisi, kes füüsiliselt ja noodilugemise vilumuselt ei ole veel võimelised pilli käsitlema vastavalt teose iseloomu vajadustele, katavad kokkumängides kasutuselolevad löökpillid. Koosmäng arendab  üksteise toel rütmitunnet ja noodilugemist. Arvan, et meie noored puhkpillimuusika heliloojad on õigel teel.

Kuidas oled ise rahul HNPO ettemänguga?

Esmalt, koosmängu orkestris oleme harjutanud kõik üheskoos tunnustatud pedagooge kaasates, repertuaar on enamjaolt valitud kaalutletult, vastavalt vanusele mõlemas orkestrikoosseisus.

Kui ettemängust rääkida, siis nüüd juba üpris selgeks õpitud teos on laagerdumise faasis, et ajas veel paremaks muutuda.  Arvan, et teose romantiline keskosa võiks veelgi kandvam ja väljapeetum-mõtisklevam olla piltlikustades näiteks Arno ja Teele koduteed Paunvere radadel. Püüan seda järgmisel võimalusel vastavalt kujundada. „Koduteel“ lõpus tuleb veel kindlamalt jagada rõõmu koju jõudmisest.  Tänu ettemängust tehtud videosalvestusele oleme facebookis järelkuulatavad-vaadatavad, seda ongi hea kasutada analüüsitava materjalina oma versiooniga edasi töötades.

Kas koondproovis “Koduteel” Berdi kontseptsioon kattus sinu taotlustega, oli midagi uut või õpetlikku?

Minu jaoks toimus teoste kontseptsiooni teatav täpsustumine koondproovis enne ettemängu. Laulupeo dirigendi eesmärgiks ongi ju siduda koondproovides kõigi orkestrite esituses teos terviklikuks ja kuulajale-vaatajale nauditavaks. Arvan, et Bertki veel kujundab enda jaoks selgust kontseptsiooni detailides. Usutavasti kuuleme viimistlevaid mõtteid veel peaproovis, parim sooritus võiks kõlada laulupeol.

Mõtteid Kosel toimunud HNPO kontserdist.

Mul on heameel, et HNPO ajaloo kõige innovatiivsem kontsert ja ka Kose vallas järgnevaid üritusi inspireeriv üritus toimus just nimelt Kose Kultuurikeskuses ning seda eeskätt tänu teie sädelevatele ideedele, Harry ja Kristiina.

HNPO ettemängu video on järelvaadatav HNPO facebookis: https://www.facebook.com/Harjumaa-Noorte-Puhkpilliorkester-ehk-HNPO-1592963554345030/

 

Laupäeval, 18. veebruaril HNPO proov Sauel

Autor: harry | Kommentaare: 0

Kogunemine 13:00 Saue Muusikakooli stuudios. 

Proov toimub 3 osas:

1. 13:30-14:30 laulupeo ühendorkestri lood “Supilinna salaselts” ja “Tärkamine” puhkpillidega erald (HNPO+HNPO noored+Saue MK puhkpilliorkester).

2. 15:00-16:15 ühendorkestri lood kokkumänguks (gümnaasiumi aulas koos Harjumaa Noorte Keelpilliorkestriga)

3. 16:30-19:00 HNPO suve kava

(3.1) 16:30-18:00 HNPO noored (eraldi proov)

Palun kõigil registreeruda http://doodle.com/poll/fafmhb8fm7xthkrt

Kaasa PILL, PULT, NOODID, VAHETUSJALATSID JA VÕILEIB.

Kose Teataja (detsember 2016)

Autor: harry | Kommentaare: 0

Artikkel HNPO kontserdi tutvustamiseks 05.01.2017.

Kose Teataja dets. 2016 (lk5)http://test.kose.ee/leht/dets16.PDF

#DIGI_T@NGEL

Autor: harry | Kommentaare: 0

Kose Kultuurikeskuses, 05.jaanuaril kell 18:00, asub Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) reaal- ja digimaailma kokkupuute piire kompama.

Eesti peab ennast eesrindlikuks digi-riigiks. Interneti olemasolu on muutunud üheks “inimõiguseks”, mille kasutamise piiramine on muutunud lastele karistuseks. Miks? Probleemiks on see, et pahatihti kiputakse internetiavarustes ringi kolades kaotama orientiirid ja ajataju. Ikka ja jälle jäädakse lõksu mõne mängu külge, unustatakse end vaatama youtubereid, kipub kaduma kontakt reaalse maailmaga. Kontserdil #DIGI_T@NGEL proovimegi leida kompromisse reaal- ja virtuaalmaailma vahel. Erinevalt tavalisest kontserdist, ei palu me mobiiltelefone ja nutiseadmeid välja lülitada. Vastupidi, neid vidinaid oskuslikult  kasutades, on võimalik saada kontserdi lõppedes isegi väikene auhind. Kontserdi jooksul toimub üle veebi viktoriin, veebis on ka kontserdi kava ja esinejate tutvustused. Kontserdi jooksul saavad kuulajad anda esinejatele tagasisidet laikide ja kommentaaridega. Tahaks loota, et mõned siin väljapakutud  digivahendid ja IT-lahendused, leiavad lähitulevikus ka laiemat kasutamist.

Kontserdile tulija võiks enne kontserti laadida mobiiliseadmete akud, soovitatav on nutiseadmetesse eelnevalt laadida mõni  ruutkoodi (QR-koodi) lugeja. Tasuta programmide leidmiseks guugelda “free QR reader” ja leia endale meelepärane äpp allalaadimiseks. Selle töökorras olekut saad testida juuresoleva ruutkoodi abil.

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) on projektorkester, mis koguneb aastas ca 10 korda selleks, et pakkuda noortele puhk- ja löökpillimängijatele täiendavat koosmänguvõimalust erinevate dirigentide juhendamisel. Lisaks Harjumaa noortele on täna kaasa löömas mitmeid noori Vändrast ja ka Avinurmest. Oluline hulk mängijaid õpib pillimängu Lasnamäe Muusikakoolis.

HNPO ettevalmistusorkester tegutseb Sirly Illak-Oluvere juhendamisel. Siin saadakse esimene tõsisem koosmängimise kogemus, et juba paari hooaja möödudes võtta sisse koht põhikoosseisus.

Kose Muusikakooli esindavad Kristo Varul, Karl Andreas Mätlik, Martin Malk ja muidugi HNPO algusaastatest kaasalöönud dirigent Olev Roosa.

Villu Valdmaa (1964) on vabakutseline laulja ja lastelaulude looja. Peale Tallinna Konservatooriumi lõpetamist (1991) töötas ta RAT Estonias. Ta on osalenud ka sellistes muusikalistes üksustes nagu „Tomibänd“, „Kavaler” ja „Rodeo“.

Villu Valdmaale taustalauljateks on Kose Muusikakooli  laululapsed,  keda juhendab Maarika Raja.

HNPO dirigendid:

Olev Roosa
Lauri Metus
Jüri Schleifman
Kalev Saar
Sirly Illak-Oluvere

Orkestri direktor Kristiina Liivik

Vahelugemised ja digi-tangel – HNPO kunstiline juht Harry Illak

HNPO tänab: Kose Muusikakool, Kose Lions Klubi, Kose Kultuurikeskus, Kose Vallavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp, kohvik “Ehe”.

HNPO pilliparki on täiendatud EV 100 projekti “Igal lapsel oma pill” toel.

Kose Kultuurikeskuse fuajees ja kontserdisaalis on Kose Kunstikooli eelkooli, algklasside, tarbekunsti ning Kose Gümnaasiumi 4b klassi ühisnäitus “Valge” (juhendajad Margit Mikk, Tiia Rodi ja Kristi Arusoo).

 

 

26.11.2016 laager Sauel

Autor: harry | Kommentaare: 0

Prooviks repertuaar:
 • Sirly – “How to Train Your Dragon”
 • Harry – “The Entertainer”
 • Jüri – “Star Trek” ja “Chicken” (J.Pastorius)
 • Olev – “Jingle-Bell Rock”
 • Lauri – “Just A Gigolo”
 • Kalev – Florentiener March
Täiendavalt Villu Valdmaa laulusaated:
 • “Miks” – muusika Villu Valdmaa, sõnad Kalle Muuli, seade Toomas Peterson
 • “Mõhu ja Tölpa tango” – muusika Villu Valdmaa, sõnad Leelo Tungal, seade Kaido Otsing
 • “Kummitava kuulutaja laul vanast Tallinnast” – muusika Villu Valdmaa, sõnad Leelo Tungal, seade Tanel Aavakivi
 • “Tingel tangel” – muusika Vello Lippand, sõnad Heljo Mänd, seade Genialistide järgi Toomas Peterson
 • “Boni laul” operetist “Silva” - Emmerich (Imre) Kálmán, orkestratsioon Johannes (Bert) Langeler
Ajakava:

10:30 – 10:45 kogunemine
10:45 – 11:00 orkestri lahtimäng (Harry)
11:00 – 11:45 – Sirly
11:45 – 12:30 – Kalev
12:30 – 12:45 Paus
12:45 – 13:30 – Lauri
13:30 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:00 – Olev
15:00 – 15:45 – Jüri
15:45 – 16:00 Paus
16:00 – 16:45 – Harry

28.-29. oktoobril HNPO proovid Loksal

Autor: harry | Kommentaare: 1

HNPO laager Loksal algab maastikumänguga. Lisaks pillimängule saavad soovijad veel basseinis supelda ja muusika saatel kontsa kõpsutada.

Laagriks koguneme 28. oktoobril 15:30-16:00 Loksa Muusikakoolis. Sissejuhatuseks korraldavad Loksa noorkotkad ja kodutütred meile maastikul väikese “meeskonna-koolituse”. Selleks peaksime olema riietatud soojalt ja sportlikult. Peale oma vilumuste proovilepanekut ja uute teadmiste omandamist kinnitame keha. Noorte koosseisu proov ja suure koosseisu rühmaproovid algavad 18:30. Sellesse õhtusse jäävad veel basseinis suplus (ujulasse pääse 1€, kaasas peaks olema ka ujumisriided ja saunalina) ning enne öörahu disko.

29. oktoobril ärgata tuleb kell kaheksa, et poole tunni pärast olla valmis hommikusöögiks. Proovide algus on kell 9:00. Lõunasöök on planeeritud 12:30. Edasi jätkame proovidega. Laagri lõpetame publikule kell 16:00 algava väikese omandatud repertuaari läbimänguga. Ei ole vajadust olla esinemisriietuses.

Laagrisse tulles võta kaasa pill, noodipult, vahetusjalatsid, soojad sportlikud riided, ujumistarbed.

NB! Oma osalemisest ja ka võimalikust puudumisest anna teada Doodle küsitluse kaudu. Doodlesse ligipääsu link saadetakse HNPO liikmetele e-postiga. Kes mingil põhjusel oma meilile linki ei ole saanud, palun võtke ühendust oma õpetajate või dirigentidega.

Doodle kaudu teatades kirjuta enda nime juurde ka oma pilli nimetus. Kes osaleb laagris algusest lõpuni valib kõikides alajaotustes Yes, kes mingitel põhjustel kogu laagrist osa ei saa võtta määrab vaid ajad kui on kohal. 28.oktoobreil 9:00 PM on ujumise aeg. Sinna palun märkida Yes vaid neil kes plaanivad basseini minna. (Yes) tähendab – võibolla. Muu oluline teave (võimalikud hilisemad tulemised, varasemad lahkumised) võiks kajastuda küsitluse all olevas kommentaariumis.

Loksale minekuks tellime bussi mis liigub marsruudil Tallinn-Saue-Saku-Kiili-Jüri-Aruküla -Kehra-Kuusalu -Loksa. Vaata kindlastihttps://www.facebook.com/events/147881265674418/?active_tab=discussion

HNPO 2016/17. hooaja plaanid

Autor: Andrus Rähni | Kommentaare: 0

Juhtkonna silmad vaatavad teraselt Gotlandi saare (Rootsi) suunas. Tõsi, 18 aastat tagasi on HNPO Visbys Musse Combo festivalil käinud. On käes aeg taasavastamiseks.
Üle-Eestilise tähtsusega ettevõtmiseks on 2. juulil Tallinnas Noorte Laulu- ja Tantsupidu “Mina jään”. HNPO on kindlasti sellel osaleja.
Vahetult enne laulupidu saab toimuma Saue Puhkpillimuusika päev “Tormakas algus”. Oleme selle festivali ellukutsujad ja loomulikult ka ise osaleme sellel. Toimumise täpne kuupäev on täpsustamisel koostöös Laulupeo korraldustoimkonnaga (päev või kaks enne laulupidu).
2017. aasta alguses, 3.-5. jaanuar koguneme Kosel kus tavalisest pikem laager ja kindlasti ka kontsert.
Eelinfoks, et oktoobris on laager planeeritud 28.(õhtupoolik) ja 29. Loksa Muusikakoolis, 26. november Sauel, ja juba nimetatud 3.-5. jaanuar Kose Muusikakoolis. Edasised kuupäevad täpsustuvad, eesmärk on vähemalt kord kuus kokku saada.
Uutele mängijatele uksed on lahti nii ettevalmistusorkestrisse kui ka põhikoosseisu . Uutel tulijate palve kindlasti eelnevalt ühendust võtta e-posti teel harryillak@gmail.com (teemaks võiks olla – HNPO).
HNPO 2016/17 meeskond:
Harry Illak – dirigent, kunstiline juht
Jüri Schleifman – dirigent
Olev Roosa – dirigent
Lauri Metus – dirigent
Teno Kongi – abidirigent (osaleb vastavalt võimalustele, hetkel teenib aega kaitseväes)
Oliver Povel-Puusepp – abidirigent, korraldusalane abi
Kalev Saar – dirigent
Sirly Illak-Oluvere – HNPO ettevalmistusorkestri dirigent ja kunstiline juht
Kristiina Liivik – HNPO direktor/manager
Eda Jürisoo ja Ruth Pääsuke – korraldusalased tugiisikud

2016/2017. hooaja esimene proov

Autor: Andrus Rähni | Kommentaare: 0

Hooaja esimene proov toimub 24. septembril 11:00-17:00 Sauel muusikakooli ja gümnaasiumi ruumides (Nurmesalu 9, Saue).

Eelmised postitusedJärgmised postitused