Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

Tormakas algus

Autor: harry | Kommentaare: 0

1. juulil Saue keskuse pargis toimuv puhkpilliorkestrite festival “Tormakas algus” on jätk HNPO, Saue Muusikakooli ja Saue Linna ühiskorraldatud festivalidele “Mõte saab teoks” (2009), “Puhu tuul” (2011) ja “Tulgõ Kokko” (2014).

Keskpäevast kuni kella kolmeni kõlab kahel laval puhkpillimuusikat 9 orkesti esituses. 244 mängijat ja 14 dirigenti annavad endast parima, et luua noorte laulupeole eelneval päeval mõnus eelhäälestus.
Üles astuvad:
HNPO (dirigendid Lauri Metus, Olev Roosa, Kalev Saar, Sirly Illak-Oluvere ja Harry Illak)
Nissi Trollid (dirigendid Tõnu Sal-Saller ja Ivar Atle Fjordheim)
Orkester TÜRI (dirigent Ants Oidekivi)
Kose pasunakoor (dirigent Olev Roosa)
Tapa Linna Orkester (dirigent Priit Rusalep)
Avinurme puhkpilliorkester (dirigent Verner Mölder)
Eesti Noorte Puhkpilliorkester ENPO (dirigent Sirly Illak-Oluvere)
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi puhkpilliorkester (dirigent Urmas Mägi)
Alternatiivse puhkpillimuusika esitajad The Tomahawck Brothers (Riho Sild)

Koondorkester esitab laulupeo puhkpilliorkestrite ploki eelettekandena:

 • KODUTEEL, muusika: eesti rahvaviis, Riivo Jõgi, dirigeerib Bert Langeler
 • LAEVADELE, muusika: Ülo Krigul, dirigeerib Hando Põldmäe
 • „MAKSAMERELISTE TANTS“ BALLETIST „KRATT“, muusika: Eduard Tubin, puhkpilliorkestritele seade Peeter Saan, dirigeerib Sirly Illak-Oluvere
 • TORMAKAS ALGUSTORMAKAS ALGUS, muusika: Priit Raik, dirigeerib Ott Kask

 

  Publikule toimub kontserdi aja puhkpillimuusikat ja muusikuid puudutav viktoriin. Samuti kaasatakse publik, et välja selgitada lood, mille sarnased teosed võiks kõlada järgmisel laulupeol.

  HNPO on akrediteeritud XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“

  Autor: harry | Kommentaare: 0

  Selle toredas uudisega kaasnevalt on peo korraldajatel osalejatele ka omad ootused. Alljärgnevalt on välja toodud lühendatud kujul olulisemad punktid Laulupeo Sihtasutusega sõlmitud leppest, mis on kõigile osalejatele täitmiseks.

  ———————

  XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ sujuvaks ja turvaliseks korralduseks on vajalikud kokkulepitud ja kehtivad reeglid, mis tagavad peo ühise ja rõõmsa koosloomise.

  Osalustingimused laulupeol

  Peol osaleja võtab osa kõikidest laulupeo koondproovidest ja kontserdist:

  • kõik peole akrediteeritud kollektiivid peavad osalema kõikides ettenähtud proovides ja Laulupeo kontserdil pühapäeval, 2.juulil;

  • orkestrandid peavad proovis ja kontserdil olema kohal vähemalt 30 minutit enne rivistumise algusaega.

  Lauluväljaku kaarealune on esinemislava, kuhu ei tohi jätta maha prügi, joogipudeleid. Esinejate lahkumisel peab jääma lava puhtaks.

  Iga osaleja kohustub jälgima oma tervislikku seisundit:

  • vastutab selle eest, et vajalikud isiklikud ravimid on peonädalal endal kaasas;

  • pöördub kõigi tekkivate terviseprobleemide korral esimesel võimalusel abi saamiseks peo meditsiiniteenistuse poole.

  XII noorte laulupeol osaleja austab kaaslauljaid, pillimängijaid ja korraldajaid ning aitab igati kaasa kogu peo õnnestumisele.

   

  Sisekorraeeskirjad

  Laulu- ja tantsupeol osaleja järgib XII noorte laulu-ja tantsupeo sisekorraeeskirju.

  Palun tutvu peo sisekorraeeskirjadega SIIN

  Igale osalejale eraldatakse turvatunnuseks käepael, mis kinnitatakse randmele;

  • laulupeol osaleja käepael on roheline;

  • kollektiivi dirigent saab lisaks käepaelale kingituseks pitsservaga puidust märk-roseti;

  • laulupeo osalejale käepael tagab:

  • – sissepääsu Lauluväljakule;

  • – tasuta sõiduõiguse Tallinna ühistranspordis ajavahemikul 30.06. – 2.07.2017.

  NB! Väljakutele sisenemisel palume tõsta kätt nii, et turvateenistus näeb käepaela. Nii pääseme rutem väljakutele.

  Kõigile peole akrediteeritud osalejatele on korraldaja poolt tagatud:

  • toitlustus peonädalal: lõunasöök välisööklas Eesti Näituste alal. Majutuvatele kollektiividele hommikusöök ja õhtusöök majutuskoolimajas;

  • koolimajutus peo nädalal väljastpoolt Tallinna tulevale osalejale (sh osaliselt Harjumaa kollektiividele vastavalt erikokkulepe tingimustele). Majutuskohtadesse pääseb ainult korraldaja poolt väljastatud majutuskaardiga;

  • väljastpoolt Tallinna tuleva osaleja transpordikompensatsioon, mis eraldatakse maakonna kuraatori kaudu;

  • osalevate kollektiivide busside parklaload. Need väljastab ettetellimisel ning kehtestatud korra alusel maakonna kuraator.

  Peol osalejad on üks suur pere, kus kõik teineteist toetavad ning vajadusel annavad võimalikest abivajajatest koheselt teada korraldajatele, turvatöötajatele ning meditsiiniteenistusele.

   

  Laulupeo 2. eelproov pühapäeval, 23.04.17

  Autor: harry | Kommentaare: 0

  Pühapäeval, 23. aprillil kell 10:00-15:30 toimub laulupeo 2. eelproov Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5, Tallinn).

  HNPO mängijatele, va Avinurme ja Vändra mängijad, on eelproovist osavõtt KOHUSTUSLIK. Selles eelproovis fikseeritakse osavõtjad ning nimekiri jääb aluseks orkestri käepaelade saamiseks laulupeol.

  Kui väga mõjuval põhjusel proovist osa võtta siiski ei ole võimalik, tuleks sellest vähemalt kaks päeva varem etteteatada Eda Jürisoole (so hiljemalt reede).

  Kohal on vaja olla 9:45, proovi algus kell 10.00. Orienteeruv lõppuaeg on 15:30.

  NB! Prooviks vajalikud noodid ja noodipult tuleb igal mängijal ise kaasavõtta. Proovi tehakse kõigi laulupeo puhkpilliorkestrite lugudega (“Laevadele“, “Koduteel“, “Tormakas algus“, “Maksamereliste tants“) ning koondorkestrite lugudega (“Tärkamine“,  ”Süit filmist Supilinna salaselts“).

  Koondproovi lõppedes toimub orkestrite kaupa ettemäng, kus igal orkestril tuleb esitada loositult üks puhkpilliorkestri ja üks koondorkestri teos.

   

  23. aprilliks on palve teatada Edale, kes ei osale HNPO koosseisus laulupe ronkäigus.

   

  HNPO (mobiilne) Kevadkontsert Vändra Gümnaasiumis 2.04.2017

  Autor: harry | Kommentaare: 0

  (Mobiilne) Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester on külaskäigul Vändras, et koos Vändra Muusikakooli noorte interpreetidega tervitada saabunud kevadet.

  Solistidena esinevad:

  • Marii-Eliise Lumijõe (metsasrv)
  • Art-Gregor Vendelin (trompet)
  • Kairi Sosi (metsasarv)
  • Elisabeth Illak (vokaal)

  Publikul on võimalik saada kavast laiendustega ülevaade mobiiltelefonide vahendusel. Nuti-seadmete abil saab osaleda peale kontsetri viktoriinil, toimub live-ülekanne HNPO facebooki kodulehele.

  Kontserdi kava

   

  HNPO laager Vändras 1.-2. aprill

  Autor: harry | Kommentaare: 0

  Sedakorda HNPO laager toimub väljaspool Harjumaad.
  1. aprillil koguneme Saue Muusikakooli juures, et sealt asuda bussiga teele 9:30 Vändrasse. Proovide algus Vändra Gümnaasiumis kell 12:00.

  2. aprillil kell 14:00 toimub HNPO (mobiilne) Kevadkontsert, kaastegevad Vändra laululapsed.

  Laagris toitlustamise eest tasu €15.-  palume kanda HNPO arveldusarvele EE362200221016068132, makse selgitusse märkida “Toitlustamine Vändras + lapse nimi”. Võimalus on tasuda ka kohapeal sularahas.

  Toitlustamise ja majutuse korraldamiseks palume HNPO liikmetel kindlasti registreeruda või teatada ka mitteosalemisest hiljemalt 25. märtsiks Doodles http://doodle.com/poll/ypuyd24bn46cphee.

  1. aprillil buss Vändrasse liigub marsruudil:

  • 7:30 Loksa
  • 7:50 Kuusalu
  • 8:30 Solaris
  • 9:10 Saue

  Enne Sauet bussile tulijatel soovitus teatada Laurile (5164424 sms-ga, kuni 31.03 kell 23.00).

  NB!

  Vändras madratsid on olemas!

   

  Jälgi seda postitust, informatsioon võib täpsustuda!

  Postituse viimane uuendus toimus 30.03

   

  Kristiina Liivik – HNPO TEGIJA, veebruar 2017

  Autor: harry | Kommentaare: 0

   

  Kristiina Liivik - Saue Muusikakooli direktor, HNPO ingel (foto autor Lembit Michelsoni)

  Kristiina Liivik, MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester juhatuse esimees, orkestri direktor ja mänedžer ühes isikus ja omal moel nähtamatu ingel, kes loob eeldusi ning võimalusi orkestri reaalseks tegevuseks.

  Vähesed hoomavad taotluste, lepingute, aruannete, palvekirjade jmt hulka, mis ca 20 HNPO tegevusaasta jooksul on tulnud koostada. Ei möödu ühtegi laagrit, orkestri proovideks kogunemist, kontserti ja orkestri ringreisi, mil Kristiina saaks asju lihtsalt kõrvalt vaadata. Eksivad need, kes arvavad, et orkestri direktor on esindusisik, kes aegajalt kontserdi lõpus tänusõnu ütleb, lastele kommi jagab ja võtab vastu orkestrile antavaid auaadresse, tänukirju või diplomeid. Kristiina töö algab sageli kuid enne orkestri järjekordset kokkusaamist projektide kirjutamise, erinevate kokkulepete sõlmimise, transpordi tellimise ja kes teab veel millega ning lõppeb nädalate pärast peale kogunemist aruannete kirjutamise, kuludokumentide korrastamise ja  kõigi otse kokkuviimisega.

  18. veebruaril toimus Sauel pealtnäha tavaline HNPO proovilaager. Kui kõik laabub, siis ongi ju tegemist justkui millegi väga tavalisega. Siiski on tavatu, et samal päeval samas kohas toimuvad paralleelselt Harjumaa Noorte Keelpilliorkestri proovid ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri ning selle ettevalmistusorkestri proovid. Ühel hetkel viiakse kõik kokku suurde saali, et harjutada laulupeoks sümfooniaorkestrite repertuaari. Samas toimus hommikupoolikul noorte puhkpillimängijate vabariikliku konkursi puupuhkpillide regionaalne eelvoor. Kõige toimunu korraldusel oli logistikuks Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik. See üks päev on vaid episood tema aastaringist, kus lisaks kooli juhtimisele jätkub ruumi veel iga-aastase noorte jazzmuusikute rahvusvahelise festivali “Visioon” korraldamiseks, impro- ja loovuspäevade kokkupanekuks, kümnete kontsertite korraldmiseks, väiksemateks ja suuremateks projektideks kohaliku muusikaelu elavdamiseks, lisaks muusikahariduse- ja kultuurielu visiooniloojatöö ja sellega kaasnevad arutelud, koosolekud, mõttetalgud jne. Siinne loetelu ei ole kindlasti ammendav, pigem tausta loov, et küsida HNPO 2017 veebruari tegijalt:

  • Kas ja kus on Sinu tööalased unistuste piirid?

  HNPO on nii loominguline kooslus. Koosseis on alati muutumises ,  arengus ja täienemises. See hoiab meele, ideed ja soovid erksamana. Ei saa jääda uniseks ja endaga rahuleolevaks. Vaadates inimesi, noori ümber, paned tähele muutusi noorte soove ja elus asju, mis on päriselt. See toob maa peale ja paneb tegutsema. Muusika on ammendamatu varandus, kus on ruumi kõigile. HNPO on imeline maailm, kus on ruumi kõigile koostööks. Koostöös ilmub imelisi asju mida isegi ette ei kujuta. Saue Muusikakoolis on tänu paljude inimeste meie ümber alati huvitav ja lõbus. Seega piire ei ole olemas!

  • Milline võiks olla lühidalt kirjeldatuna Sinu unelmate HNPO?

  Unelmate HNPO on kõikide Harjumaa tublide orkestrijuhtide, noorte muusikute ja orkestrite ühisprojekt. Õpilane võiks ikka käia musitseerimas ka peale muusikakooli lõpetamist, nt luuakse vilistlaste HNPO. Uues suures Saue vallas koostöös uute juhtdega luuakse juurde uusi harjutusruume ja majutuskohti,  kus saab rõõmsalt pidada laagreid ja anda kontserte, korraldadada festivale ehk orkestrite või muusikute paradiis. Harjumaa parimad noored konkursside võitjad saaksid soleerida koos meie orkestritega kontsertidel. Soovin, et HNPO jätakaks tegevust ja saaksime liikuda ümber maakera, anda kontserte,  tutvuda uute maade ja kultuuridega!

   

  Eelmised postitusedJärgmised postitused